Продажба и прехвърляне на дружествени дялове

Дружественият дял най-общо е частта от капитала, с която всеки съдружник участва във фирмата. Заради динамичните отношения в трудовия оборот, продажбата на дружествени дялове е тема, която интересува всеки от (съ)притежателите на фирмена част.

Независимо дали имате достатъчно средства и искате да се превърнете в съдружник към вече съществува фирма, или към вашата фирма са насочени атрактивни инвестиции, важно е да сте запознати с процедурата по продажба на дружествени дялове. Нещо повече, от особено значение е да имате сигурен и доверен помощник в сферата на счетоводните и правните операции, свързани с вашия бизнес.

Как се осъществява продажбата на дялове с Profirms?

Прехвърляне на дружествен дял според вашите нужди

С оглед различните възможни правни хипотези е важно при осъществяване продажба на дружествени дялове да се доверите на специалист в сферата, който добре познава нормативните актове на страната. Спазването на всички поставени от нормотвореца изисквания ви гарантира спокойствие, сигурност и успех.

Стандартната цена за продажба на дялове, ползвайки се от услугите на Profirms, е 165 лв. В основата на дейността на фирмата обаче стоят дълготрайните работни отношения и изграденото във времето доверие между клиент и служител. По тази причина, ако сте от доверителите на фирмата, които могат да се похвалят с траен правен абонамент, то вие ще можете да се възползвате от 20% отстъпка на този хонорар. Не се колебайте при нужда да зададете всичките си въпроси към Profirms.